kručauti

kručauti
kručáuti, -áuja (-áuna), -ãvo intr. 1. vagiliauti: Vagies vaikai kručáuja J. Ar nori, kad žmonės pirštais badytų, kaip išmoksi kručauti? Žem. Nepradėk kručáuti: kai įprasi nu motinos, tai panorsi ir nu svetimų Brs. Kai išdirbsiu kailį, tai nustosi kručãvęs Vdk. Vaikai kručáuna – nėko nepasidėsi Pgr. Tokia (nėščia) būdama, kručáu[ja], tai koks tas vaikas galia būti Krš. 2. G93 apgaudinėti, sukčiauti: Jonukas yra pratęs kručauti End. \ kručauti; atsikručauti; iškručauti; pakručauti; prisikručauti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • kručauti — kručáuti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atsikručauti — atsivagiliauti: Ans jau atsikručãvo Šll. kručauti; atsikručauti; iškručauti; pakručauti; prisikručauti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • imblioti — ìmblioti, ioja, iojo, imblioti, ioja, iojo Kv tr., intr. 1. imlioti, iminėti, ėmioti: Kam tu ìmblioji po biškį – imk už karto daug Als. 2. vagiliauti, kručauti: Kad kas pradeda imblioti, neišsisaugosi nu numinio vagies Skd. Ana y[ra] papratusi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškručauti — tr. išvagiliauti, išvaginėti: Tokį kručą piemenį gavo, kad ans viską iškručaũs Šll. kručauti; atsikručauti; iškručauti; pakručauti; prisikručauti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kručavimas — kručãvimas sm. (1) NdŽ → kručauti 1: Nedaryti škados kručavimu, suėdimu, sugėrimu, davimu įnamiams srš. Tokios veislės – be kručãvimo negalia būti Krš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kručavoti — ×kručavoti, oja, ojo (hibr.) žr. kručauti 1: Kručavodamas nėkumet nepragyvensi Ub …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kručinėti — kručinėti, ėja, ėjo tr. po truputį vaginėti, kručauti: Ana kručinėja (vagia) bulves J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakručauti — intr. Vvr pavagiliauti: Ilgai čia nepakručaus: nudaužysiu nagus sugavęs Krš. kručauti; atsikručauti; iškručauti; pakručauti; prisikručauti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisikručauti — prisivagiliauti: Tas jau prisikručãvo – užmušo belendant į klėtę Šll. kručauti; atsikručauti; iškručauti; pakručauti; prisikručauti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”